Начало » Комисия за противодействие на корупцията в община Кърджали

Комисия за противодействие на корупцията в община Кърджали

by Manager
0 comment

Избор на „Комисия за противодействие на корупцията“ ще бъде една от основните точки в дневния ред на първото работно заседание на Общинския съвет в Кърджали. Това е второто им събиране след учредителното заседание преди седмица.

Членовете на разпоредителния орган ще изберат и Временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2023 – 2027 год.

На заседанието на 22 ноември съветниците ще дадат съгласие за членуване в Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС), а така също ще определят представители на Общинския съвет в Общото   събрание  на Националното сдружение на общините в Република България  (НСОРБ).

В дневния ред на сесията са включени още две точки: „Определяне на представител на Община Кърджали в Общото сдружение на общини „Толерантност“ и „Определяне на представители на Община Кърджали в Областния съвет за развитие на област Кърджали“.

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.