Начало » Какво правим

Какво правим

by admin

Корупцията – всеобщо мнение е, че това е злоупотреба с власт за лична или групова полза, но това по същество е дълбоко погрешно.

Корупцията е много повече!

Тя не е просто синоним на „ракет“, а много по-широка по обхват си противообществена дейност, която накърнява основните права на милиони хора в България! Тя има опустошителни последици за услугите, предоставяни от публичните институции, и подкопава перспективата за по-добро преживяване на бъдещите поколения чрез негативното влияние върху икономиката на страната, чуждестранните инвестиции и.

Необходимостта от противодействие на проявите на корупция все повече се разглежда като ключов критерий за утвърждаване на демократичните институции и въвеждането на съвременни стандарти за прозрачност и демократичен контрол в управлението на нашето общество.

Ние вярваме, че заедно можем да работим за прекратяване на корупцията, преодоляване на широко разпространената несправедливост и безпристрастност.

Всички форми на корупция трябва да бъдат прекратени , за да се осигурят основните права на всички граждани и да се осигури свят, в който всеки да може да живее достойно.

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.