Начало » Областния управител Гинка Райчева отказа проверка за разхищения и съмнения за корупция |

Областния управител Гинка Райчева отказа проверка за разхищения и съмнения за корупция |

by Manager
0 comment

Областният управител Гинка Райчева отказа да направи проверка по няколко сигнала от Ивайловград със съмнения за ощетяване на държавата. Те са свързани с добива на гнайс от незаконни кариери в урбанизирани парцели, което се извършва върху държавни и общински земеделски земи, за които в продължение на 15 години не е плащано отстъпено право на ползване на земята.
Сигналът е подаден в началото на септември до министъра на финансите Асен Василев от управител на дружество в Ивайловград.
Асен Василев препраща сигнала до областния управител в Хасково Гинка Райчева и до други институции, като е указано да бъде прегледана информацията и в случай на наличие на основание да бъдат извършени проверки в рамките на компетентността на всяко от посочените ведомства.
Областният отказва да извърши проверка и в писмо до жалбоподателя от Ивайловград уведомява, че по теми, свързани с добива на подземни богатства, няма такива правомощия.
За да проверим това, от „Сакарнюз“ попитахме по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) госпожа Райчева смята ли да направи проверка.
От нея дойде подобен отговор, че „Законът за подземните богатства се явява специален закон по отношение на подземните богатства и добива им… Не са предвидени правомощия на Областния управител по отношение на този закон…“
От писмото на областния управител до жалбоподателя в Ивайловград не става ясно дали е пратила копие и на финансовия министър, който е дал разпореждането.
Когато се касае за корупция, за ощетяване на държавата, за злоупотреби, все сериозни сигнали, при които държавните служители са задължени да направят незабавна проверка.
Подобни сигнали могат да се пращат и по електронен път до сайта на Областна администрация – Хасково. Там трябва да има страница, на която те се приемат и задължително се разглеждат от комисия, на която председател е заместник-областният. Такава опция на сайта в момента не може да се открие.

След като разбира, че Областният управител няма да извърши проверка, жалбоподателят от Ивайловград сезира прокурора. В него той твърди, че има данни за бездействие на областния управител, който е длъжен да: “Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт; Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.
Иска от прокурора да разпореди проверка на действията на Областния управител на Хасково по отношение на правомощията, дадени по закона за администрацията.

 

Инфо:sakarnews.info

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.