Начало » Комисията за противодействие на корупцията (КПК) окончателно спечели делото срещу управителя на МБАЛ Павликени

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) окончателно спечели делото срещу управителя на МБАЛ Павликени

by Manager
0 comment

Решението на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за установен конфликт на интереси  по отношение на управителя на МБАЛ Павликени Ренета Кръстева, е препотвърдено от Върховния административен съд (ВАС).

Д-р Кръстева, в конфликт на интереси, е сключила договор за наем за временно и възмездно ползване на помещения и апаратура на общинската болница в частен интерес на свързано с нея лице – Самостоятелна медико-диагностична лаборатория, търговско дружество, със собственик и управител нейният баща. В хода на проверката е установено, че д-р Кръстева е едноличен собственик на капитала на лабораторията до септември 2009 г., но и към настоящия момент продължава да бъде на трудов договор към нея като “лекар началник на отделение – лаборатория“, независимо че от януари 2010 г. е вписана като управител на МБАЛ Павликени.

За извършеното от нея административно нарушение д-р Кръстева е осъдена да заплати глоба в размер на 5000 лв. В полза на държавата се отнема и сумата в размер на 31 830.55 лв., представляваща получената материална облага в резултат на установения конфликт на интереси.

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.