Начало » Сигнал за корупционни сделки със земи и гори стигна до Антикорупционната комисия

Сигнал за корупционни сделки със земи и гори стигна до Антикорупционната комисия

Изпълнителната агенция по горите е регистрирала няколко административни нарушения на територията на община Белово

by Manager
0 comment

Министерството на земеделието и храните е предало на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) резултатите от извършени проверки по сигнал за съмнения за закононарушения и корупционни сделки със земеделски земи и гори на територията на община Белово, област Пазарджик.

Това става ясно от отговор на депутатско питане към агроминистъра. Всичко започва, когато на 1 август 2023 г. председателят на Общинския съвет в Белово подава сигнал в министврството, според който в Общината има корупционни практики и конфликт на интереси на длъжностни лица и фирми, свързани с кмета на общината.

Следва проверка на Изпълнителната агенция по горите и регионалният клон в Пазарджик на цитираните в сигнала три позволителни за сеч, отнасящи се за подотдели в поземлени имоти на селата Габровница и Сестримо. Инспектирани са също седем превозни билета и обект по чл. 206 от Закона за горите, чийто ползвател е фирмата, посочена в сигнала.

МЗХ: Установени са нарушения на ЗГ при едно от издадените позволителни за сеч и при два превозни билета, за което са изготвени констативни протоколи, съставени и връчени са актове за установяване на административно нарушение.

Агенцията по горите е предала своя доклад от проверките на агроминистерството, а също ги е изпратила до главния прокурор, до подателя на сигнала и до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), тъй като съгласно Закона за противодействие на корупцията кметът на Белово е лице, заемащо публична длъжност. 

В средата на септември, 2023 г. МЗХ е изпратило на КПКОНПИ информация и документи от проверките, а също така е отговорило на подателя на сигнала, че придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на Общинския съвет.

Контролът по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, спазването на законността на територията на областта, съгласно Закона за администрацията, се осигурява и упражнява пък от областния управител, пише още в отговора на агроминистерството.

Инфо:agri.bg/

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.