Начало » БРЮКСЕЛ ПРЕДЛАГА НАБЕДЕНИЯТ В КОРУПЦИЯ ДА ДОКАЗВА НЕВИННОСТ

БРЮКСЕЛ ПРЕДЛАГА НАБЕДЕНИЯТ В КОРУПЦИЯ ДА ДОКАЗВА НЕВИННОСТ

by admin
0 comment

Eевропейската комисия предложи фирмите и институциите, срещу които са подадени сигнали за корупция и други нередности, да трябва да доказват, че са невинни, вместо своите обвинители.

Правилото ще важи в случаите, когато лицата, направили разкритията, биват уволнени или санкционирани за съобщаването на съмненията си.

Обръщането на схемата за доказване на обвинения в корупция се прави, за да се защитят по-добре хората, които огласяват нередности.

„Много от неправомерните деяния, предизвикали скандали напоследък, може би никога нямаше да се разчуят, ако вътрешни лица не бяха проявили смелостта да подадат информация за тях. Тези лица обаче поеха огромен риск. Следователно, ако осигурим по-добра защита на сигнализиращите за нередности лица, ще можем в по-голяма степен да откриваме и предотвратяваме вредите, нанасяни на обществения интерес, като например измамите, корупцията, избягването на корпоративните данъци и вредите за здравето на хората и за околната среда“, заяви първият зам.-шеф на Европейската комисия Франс Тимерманс.

Според него такива хора постъпват правилно и не бива да бъдат наказвани.

Еврокомисията предлага компаниите с повече от 50 души персонал и с над 10 млн евро оборот да бъдат задължени да създадат вътрешна процедура за подаване на сигнали, като хората, изнасящи информацията, да могат да се обърнат и към медиите, ако ръководството не вземе под внимание сигнала им. При държавните администрации летвата е поставена на 10 000 жители.

Те трябва да отговорят на всеки подаден сигнал в срок от 3 месеца, като ако вътрешната система за докладване не даде резултат, оплакващият се ще може да отнесе сигнала си до компетентните органи и до медиите.

Под закрилата на новото законодателство, което Еврокомисията се надява да бъде прието до края на 2019 г., ще бъдат хората, които сигнализират не само за корупция, но също за нередности при обществените поръчки, финансовите услуги, изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността на продуктите; сигурността на транспорта; опазването на околната среда; ядрената безопасност, безопасността на храните и фуражите и здравето на животните и хуманното отношение към тях; общественото здраве; защитата на потребителите; неприкосновеността на личния живот, защитата на данните и сигурността на мрежите и информационните системи.

То се прилага и по отношение на нарушения на правилата за конкуренция на ЕС, нарушения и злоупотреби при правилата за облагане с корпоративен данък и вреди, нанасяни на финансовите интереси на ЕС.

По данни на Еврокомисията в момента само в 10 от 28-те еврочленки има система за закрила на лицата, подаващи сигнали за нередности. 36 на сто от хората, които съобщават за корупция или други проблеми, биват уволнявани или са жертва на други форми на отмъщение.

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.