Начало » РАЗКРИТИЕ: ЗА 8 ГОДИНИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА „РОДОПИ“ ПЛАМЕН СПАСОВ ИМА СПЕЧЕЛЕН ЕДИН ЕДИНСТВЕН ПРОЕКТ!

РАЗКРИТИЕ: ЗА 8 ГОДИНИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА „РОДОПИ“ ПЛАМЕН СПАСОВ ИМА СПЕЧЕЛЕН ЕДИН ЕДИНСТВЕН ПРОЕКТ!

by admin
0 comment

Скандално е, че в своите 2 /два/ мандата кметът Пламен Спасов непрестанно твърди, в платени статии по медиите и във вестника, който сам си издава, под формата на Информационен бюлетин, че е „спасител“ на община „Родопи“ от лошото управление на своя предшественик.

ИСТИНАТА ОБАЧЕ Е СЪВСЕМ ДРУГА!

ИСТИНАТА, ПОДПЛАТЕНА С ДОКУМЕНТИ е, че за своите 2 мандата /2003-2011 г./ предшественикът на Спасов е успял да привлече приблизително 28 милиона извънбюджетни средства в управляваната от него община „Родопи“.

Да повторим: 28 000 000 милиона от проекти по европейски програми, което е абсолютно безвъзмездна помощ!

Ние разследващите журналисти от сайта nocorruptio.net, който се поддържа от неправителствената организация „Гражданска лига за борба с корупцията“ си направихме труда да издирим повечето от проектите спечелени в мандат 2003-2011, по времето на Й. Шишков и преди идването на кмета от ГЕРБ Пламен Спасов.

Публикуваме списъкът, така както е публикуван в различните правителствени документи:

Програма „Регионално развитие“:

 1. Ремонт на училища. Договорът е сключен на 03.09.2010 г. и е на стойност приблизително 6 000 000 лв.
 2. Укрепване на свлачище в местността Къмбовица – с. Храбрино – 2008 г. стойност – 1 350 000 лв.

Програма „САПАРД“:

 1. Канализация с. Първенец Главен колектор I – стойност – 1 600 000 лв.

Социално инвестиционен фонд към МТСП:

 1. Детска млечна кухня с. Ягодово – 2008 г. – стойност – 387 450 лв.

Програма „Околна среда“:

 1. Подготовка на технически проект „Подобряване и развитие на отпадъчните и питейни води на с. Цалапица – 2008 г. – стойност – 696 450 лв.
 2. Подготовка на технически проект „Подобряване и развитие на отпадъчните и питейни води на с. Първенец – 2009 – стойност – 396 380 лв.

По ПУДООС към МОСВ:

 1. Канализация с. Ягодово – 1 600 000 лв.
 2. Канализация Брани поле-Белащица /Гл. колектор/ – 2007- 1 100 000 лв.
 3. Канализация Брани поле-Белащица 2008 – 500 000 лв.
 4. Канализация Брани поле – 2009 г. – 396 000 лв.
 5. Канализация Брестник – 2007 – 354 823 лв.
 6. Канализация Устина – 2008 г. – 1 100 000 лв.
 7. Канализация Марково /Гл.колектор/ – 2006-2007 – 2 100 000 лв.
 8. Канализация с. Първенец, кв. „Терасите“ – 2009 г. – 1 000 000 лв.
 9. Канализация с. Първенец, кв. „Терасите“ – 2011 г. – 1 357 000 лв.
 10. Канализация Брестовица – 2008 г. – 500 000 лв.
 11. Канализация с. Цалапица /Гл.колектор/ – 1 390 000 лв.
 12. Канализация с. Злати трап – 2008 г. – 500 000 лв.
 13. Канализация с. Крумово /Гл. колектор/ – 2007 г. – 2 300 000 лв.
 14. Канализация с. Крумово – 2009 г. – 1 500 000 лв.

 

А сега да видим какво е успял да направи самозваният „спасител на общината“ Пламен Спасов за същото време – 2 мандата /2011-2019 г./

Според справка направена от неправителствената организация „Гражданска лига за борба с корупцията“ в ИСУН /Информационна система за управление и наблюдение/ за 8 години „успешният“ кмет Пламен Спасов има одобрен един единствен проект по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), а именно „Подмяна на водопроводната мрежа за питейна вода в селата Храбрино, Кадиево и Златитрап“ на обща стойност 3 800 000 лева.

Да повторим: 3 800 000 лева от един проект по европейски програми!

Всъщност проектите са 2, защото в мандата на г-н Спасов, в края на 2011 г. програма „Околна среда“ отваря прием на проекти за населени места от 2000 до 10 000 еквивалент жители, каквито са селата Цалапица, Крумово, Ягодово, Брани поле, Марково, Първенец, Брестовица, Устина. Община „Родопи“ внася само един проект и то съвместно с община „Садово“ – проект Ягодово и Катуница, но проекта не е одобрен!

Сега е ясно, че кмета Спасов ще подскочи и ще каже „Това не е вярно! Аз съм направил тази проект, онзи проект…“.

Да, ама не!

Истината е, че господин Спасов нищо не е направил за своите 8 години кметуване, освен 1 проект!

Всички останали проекти, с които се перчи Пламен Спасов са проекти, които са изработени и защитени от екипа на предшественика му Шишков.

Такъв е и нашумелият напоследък случай с проекта за Канализация на кв. „Терасите“ в с. Първенец с одобрени 1 137 000 лв. За този проект кмета Спасов няма абсолютно никаква заслуга, въпреки опита да си то припише в платени публикации, в някои пловдивски медии, заблуждавайки жителите на общината, че „Повече от три години, Пламен Спасов убеждава Министерство на околната среда и водите за огромното значение и нужда от довършване на канализацията на населеното място и конкретно квартал „Терасите“, поради множеството проблеми, включително и в социален аспект“.

Във връзка с изобличаването на тези лъжи на кмета Спасов, разполагаме с копие на протокол от 2011 г. на Управителният съвет на ПУДОС, където дословно се казва: „ … да бъде отпусната безвъзмездна помощ в размер на 1 257 074,88 лв. за реализация на първия от двата етапа“! /сн.2/

Сега и на най-големите фенове на г-н Спасов трябва да им светне лампата, че въпросният „успешен кмет“ 8 години ходи с „чужда баница на помен“, като казва за такива случаи българският народ.

В заключение, за да стане ясно на абсолютно всички жители на община „Родопи“, какъв фалшив герой е Пламен Спасов, ще обобщим.

Най-простите сметки показват, че във всяка година от своите мандати предшественикът му Й. Шишков е привличал по 3 250 000 /три милиона двеста и петдесет хиляди лева/ извънбюджетни средства от проекти по европейски програми.

Неговият наследник, който 8 години не спря да говори какво лошо наследство е получил за същите тия 2 мандата успя да направи един единствен успешен проект на стойност 3 800 000 лева. Т.е. „успешният“ Спасов е успял да привлече във всяка от своите 8 години начело на общината едва по 475 000 лева.

Когато фактите говорят и боговете мълчат!

„На лъжата са къси краката“ гласи популярна българска пословица.

 

 

Стига лъжи и фалшиви новини цели 8 години!

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.