Начало » ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ НАКАЗВА ЗА КОРУПЦИЯ И В ЧАСТНИЯ СЕКТОР

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ НАКАЗВА ЗА КОРУПЦИЯ И В ЧАСТНИЯ СЕКТОР

by admin
0 comment

Правителството одобри проект на промени в Наказателния кодекс. Целта е да се разшири кръгът на хората, които могат да бъдат преследвани за корупционни престъпления.

Промените предвиждат да се разшири обхвата на понятието “длъжностно лице“, с което ще разшири и кръга от лица, които могат да бъдат преследвани за подобен тип престъпления.

В него ще попадат също заемащите служба в общинските администрации, хората, изпълняващи ръководна работа или работа при обединение от търговци, или друга публична функция. Така според управляващите ще се прилагат справедливо наказания върху лица и от публичния, и от частния сектор.

За длъжностните лица, които нарушават или не изпълняват задълженията си, или превишат правата си и от това произлизат значителни вредни последици за физически, юридически лица или обединения, се предлага нов състав на престъплението по чл. 221 от НК – наказание до 4 години затвор и лишаване от права.

За първи път се инкриминира търговията с влияние при осъществяване на търговска дейност.

Законопроектът предвижда до 5 години лишаване от свобода и глоба за търговци, ръководители и служители в юридически лица и еднолични търговци, които искат или приемат подкуп, за да упражнят влияние при вземане на решение от друго лице.

Предлага се още да се освободят от наказателна отговорност предложилите, обещалите или дали подкуп или облага, ако са извършили деянието, за да защитят законно право или интерес, и ако незабавно и доброволно са съобщили за това на съответните органи.

За искане, даване, получаване и посредничество при т. нар. „стопански подкуп“ по чл. 225б от НК отпада изискването облагата да е само имотна. Размерът на наказанието за стопански подкуп се увеличава на до 5 години и глоба от 500 лв. до 2000 лв. В сега действащия кодекс, то е до 2 години и глоба в размер 100-300 лв.

Източник: offnews.bg

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.