Начало » Ромски избиратели, борещи се с мрежа от корупция

Ромски избиратели, борещи се с мрежа от корупция

by Manager
0 comment

Отминалите избори в България представляват ключов момент както за политическата криза в страната, така и за нейните роми. Твърде дълго ромите са били систематично изключвани от основната политика и са оставяни уязвими за тези, които са на власт. Въпреки това се появиха нови антикорупционни партии, които предлагат политики, които дават надежда за промяна.

Макар че усилията им са похвални, те трябва да признаят, че системните държавни провали са неразривно свързани с тежкото положение на ромите и изискват цялостен подход за справяне. Неспазването на това рискува да увековечат корупцията, символизма и расизма срещу ромите. Резултатите от изборите определя трайния напредък и стабилност на България и дали страната наистина може да се превърне в приобщаваща и справедлива демокрация, която представлява всички свои граждани. Ромите отказват вече да бъдат изтласкани в периферията и са решени да предизвикат статуквото, за да се чуе гласът им. От политическата класа зависи да признае тяхната способност и решителност и да работи за по-приобщаваща и справедлива политическа система.

В продължение на десетилетия ромите са били изолирани и лишени от собственост от установени политически партии, което е довело до множество негативни последици както за ромите, така и за обществото като цяло. Това изключване доведе до преобладаване на антиромски настроения, като над 80% от българите изразяват желание да не съжителстват с ромите, а почти половината желаят те да напуснат страната.

Икономическата система не успя да осигури сигурност на ромските работници, което доведе до дискриминационни трудови практики, крайна бедност сред ромите и големи икономически загуби за страната. Липсата на инвестиции в икономическото включване на ромите само влоши тези проблеми с потенциални икономически загуби до 306,7 милиарда лева през следващите няколко десетилетия.

Образованието също е важен проблем, като бедността и тормозът пречат на много роми да получат достъп до образованието, от което се нуждаят, за да успеят. Това създаде цикъл на бедност, който е трудно да се прекъсне и застрашава тяхната дългосрочна икономическа стабилност и социална мобилност.

Жилищната криза засегна особено тежко ромите, като почти една четвърт от ромите живеят в неофициални жилища и над 200 000 домакинства са изложени на риск от изгонване. Близо 17% от домакинствата харчат повече от 40% от доходите си за жилище.

Окаяната здравна ситуация оказа значително въздействие върху ромите, с липсата на застрахователно покритие, скъпите доплащания и дългите периоди на чакане, което води до продължителност на живота с 10-15 години по-ниска от тази на техните съграждани.

И накрая, изключването от политическо участие, корупцията и липсата на защита от правоприлагащите и съдебните органи имаха пагубен ефект върху демократичните права на ромите и способността им да участват в избори. Това доведе до липса на представителство на ромите в правителството и продължаващ цикъл на лишаване от собственост.

Появата на антикорупционни партии в България е обнадеждаващ знак за политическа ангажираност. Тези партии обаче трябва да признаят дълбоко вкоренените системни грешки, довели до изключването и лишаването от собственост на ромите. Подходът на парче,който се фокусира единствено върху антикорупционните мерки, няма да е достатъчен. Вместо това е необходим всеобхватен подход, който свързва корупцията, символизма и расизма срещу ромите с по-широки реформи.

Това означава предприемане на смели действия за справяне с икономическото изключване, неравностойното образование, жилищната криза, различията в здравеопазването и политическото изключване, пред които са изправени ромите. Символичните жестове, липсата на смелост и игнорирането на тези въпроси само ще затвърдят статуквото и ще увековечат изключването на ромите. Само чрез осъзнаване на мащаба на тези предизвикателства и възприемане на холистичен подход може да се постигне трайна промяна както за ромите, така и за българското общество като цяло.

В този контекст нарастващ брой роми отказват да приемат своето изключване и са решени да предизвикат статуквото, за да се чуе гласът им. За да осъществи промяна, Постоянната ромска конференция стартира кампанията „Роми за почтеност на изборите“, която е първата масова самоорганизация на ромите в новата история.

Тази надпартийна стратегия за овластяване има за цел да организира ромските избиратели, да им предостави информиран избор и да генерира подкрепа от ключови избиратели, за да повлияе на политическата промяна. Инициативата се стреми да сложи край на цикъла на омраза, дискриминация и бедност, които измъчват ромите, като се ангажира с масови усилия за мобилизиране на ромските избиратели. Кампанията има за цел да сложи край на купуването на гласове, сплашването и измамите, които подкопават честността и легитимността на изборите.

Изборите не са просто надпревара между утвърдени и нови антикорупционни партии, а решителна борба за същността на българската демокрация. Ромите отдавна са били изключени от властови позиции, изтласкани в периферията на политическия живот и третирани като обикновени символи или пионки в една корумпирана система.

Трябва да надигнем гласа си и да участваме в демократичния процес, за да се противопоставим на системите на корупция и расизъм, които ни възпираха твърде дълго. Нашите колективни действия ще изискват уважението и достойнството, на които имаме право като равноправни граждани. Тук не става дума само за гласуване; става въпрос за възстановяване на нашата власт и оформяне на по-добро бъдеще за себе си и нашите деца.

Кампанията на Постоянната ромска конференция е възможност не само да се противопоставим на системните провали, но и обединителен вик за всички българи да работят за по-приобщаваща и справедлива политическа система.

В тези времена на голяма несигурност българската политическа класа трябва да осъзнае спешната нужда от нова визия, която насърчава обединена България, където многообразието се зачита и на всички граждани е осигурена справедлива среда.

Това изисква основен ангажимент за популяризиране на ромската история, култура и изкуство, подкрепа на ромското предприемачество в зелени и цифрови сектори, осигуряване на достъп до качествено образование и програми за обучение на роми, защита на техните политически свободи и справяне с проблемите на корупцията и изключването от българската политика.

Тези инвестиции са необходими, за да създадем бъдеще, в което всички българи могат да преуспяват и да участват в политическия процес. Прегръщайки приобщаването, многообразието и толерантността, правителството може да проправи пътя към по-светло и по-справедливо бъдеще за всички българи.

/offnews.bg/

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.