Начало » РАБОТНА РЪКА, КОРУПЦИЯ, ПРАВНА СИСТЕМА – ПРОБЛЕМИТЕ НА ГЕРМАНСКИЯ БИЗНЕС У НАС

РАБОТНА РЪКА, КОРУПЦИЯ, ПРАВНА СИСТЕМА – ПРОБЛЕМИТЕ НА ГЕРМАНСКИЯ БИЗНЕС У НАС

by admin
0 comment

Липсата на квалифицирани кадри, корупцията, правната система, непрозрачните обществени поръчки, недоброто образование, ниската производителност и недостатъчната инфраструктура остават основните предизвикателства пред германските фирми в България. Това показва традиционното изследване на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), представено на петък и цитирано от БТА.

От години това са основните проблеми пред германския бизнес у нас. Без съществена промяна са основните предимства на страната според анкетираните фирми. Те са доволни от ниската данъчна тежест и от данъчната система, от това, че страната е част от ЕС, от цената на работната ръка, достъпа до субсидии и политическата и социалната стабилност, обясни Митко Василев, главен управител на ГБИТК.

Анкета е направена от 1 февруари до 1 март т. г. и в нея са участвали 108 фирми – членове на камарата в България, както и над 1700 фирми от страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Общото заключение от анкетата е, че имаме повече светлина, отколкото сенки в двустранните отношения, коментира Василев. Въпреки това по някои показатели, определящи средата за бизнеса, България изостава от останалите страни в региона. За една година делът на германските фирми, които биха инвестирали отново в България, макар и голям, е намалял от 90 на сто до 88 на сто.

Икономически очаквания

Петдесет и осем на сто от анкетираните фирми оценяват икономическата обстановка в България като задоволителна, а само – 9 на сто – като лоша. Половината от анкетираните компании са на мнение, че развитието на икономиката ще остане без промяна.

Почти две трети от предприятията обаче очакват подобряване на ситуацията в предприятията и само 2% прогнозират влошаване. Почти половината от компаниите очакват по-високи обороти от износ тази година спрямо предходното и само с 2% понижение. Такъв е и делът на тези, които смятат, че ще наемат още хора. За 47 на сто от фирмите инвестиционните разходи ще останат без промяна, а за 46% ще бъдат по-високи.

Изоставаме в борбата с корупцията

В сравнение с данните за останалите страни от Централна и Източна Европа оценката на германските фирми в България за борба с корупцията и престъпността остава далеч под средното ниво за региона. 44 на сто от анкетираните заявяват, че са много недоволни от усилията в това направление, което поставя България на последното място преди Словакия.

По отношение на правната сигурност също преобладават процента на много недоволни.

Страната е последна по качество на академичното образование, лошо е и оценката за професионалното гимназиално образование.

На обратната полюс са оценките за данъчната тежест и система, които са най-благоприятните сред тези за региона. По същия начин стоят въпросът и цената на труда. По този показател България е на второ място след Албания. Василев коментира, че това е добре за инвеститорите, но не за хората в страната, като изтъкна, че по този показател сме на последно място в рамките на ЕС.

В сравнение с други държави от ЦЕИ проучването показва, че 52% от фирмите са много доволни от членството в ЕС, като няма нито един много недоволен. Половината от компаниите подкрепят влизането на страната в еврозоната.

Германските фирми в България са по-скоро доволни от достъпа до субсидии – обществени или от ЕС.

Малко над средното ниво за ЦЕИ е по отношение на оценката за публичната администрация, като има стойности, които са критични – 17% от фирмите са декларирали, че са много недоволни и няма нито един отговор „много доволни“.

Над средното ниво са по политическа и социална стабилност, докато по предвидимостта на икономическата политика са под средното ниво – 18 на сто „много недоволни“ и 1% „много доволни“.

Търговия и инвестиции

По данни на федералното Министерство на икономиката и енергетиката търговския цикъл между България и Германия е достигнал нов рекорд за 2017 г. – близо 7.5 млрд. евро. Ръстът е с над 12% спрямо предходната година. Износът на България в Германия се увеличава с доста по-високи темпове (20%) от вноса (6%). През 2017 г. германските инвестиции в България са около 130 млн. евро по данни на БНБ. Около 1400 са фирмите с немско участие у нас.

В периода от 1996 г. до 2017 г. германските инвестиции в страната са общо 3,3 млрд. евро. Те са предимно в преработвателната промишленост, енергетиката, строителството, търговията, транспорта, информационния сектор и в сферата на обслужване на самолетите.

източник: www.mediapool.bg

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.