Начало » ПРЕЧКИТЕ ЗА БИЗНЕСА ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СА КОРУПЦИЯТА И БЮРОКРАЦИЯТА

ПРЕЧКИТЕ ЗА БИЗНЕСА ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СА КОРУПЦИЯТА И БЮРОКРАЦИЯТА

by admin
0 comment

Над 40% от българските фирми смятат, че има предварително набелязан за печеливш кандидат при избора за изпълнител на обществени поръчки

Бизнесът алармира за основни и значителни проблеми, които възпират да участва в обществени поръчки. Това става ясно от проведено анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Като основни пречки пред него са корупцията, административните пречки, недостигните изисквания и неясноти в Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Над 40% от българските компании смятат, че има предварително набелязан за печеливш кандидат при избора за изпълнител на обществени поръчки. Малко над 20% от анкетираните са участвали в обществени поръчки и са печелили, а 20% са участвали не. Причината за неинтересност от тяхна страна се дължи на няколко причини: попълване на много и сложна документация, неподлежащи на гаранции за МСП гаранции, липса на информация за поръчките, неспособност на МСП да изпълнят целия обем на поръчката.

Именно поради тези причини бизнесът предлага няколко препоръки, които да направят обществените поръчки с по-ясен и чист характер. Над 62% от анкетираните предлагат обществените поръчки да се обявяват и провеждат само по електронен път, при ясни критерии; 44% считат, че не трябва да включват субективни критерии – като отлагане на плащанията, специфични конкретни изисквания, отнасящи се до определен модел / услуга; 38% предлагат да се предвиди определен процент от обществени поръчки да бъде изпълнен от МСП; а 30% предлагат да отпадне възможността за директно възлагане на поръчки или чрез преговори с конкретно избрани фирми.

Проучването на БТПП показва, че след влизането от април 2016 г. новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) едва 13% от анкетираните компании отбелязват подобрение в прозрачността на процедурите за обществени поръчки, 56% не забелязват никаква промяна, а 31% не могат да се отнасят към въпроса, защото нямат директни наблюдения.

В анкетата се предлагат множество варианти за противодействие срещу корупционните практики. Ако се създадат подходящи условия, корупцията може да бъде преодоляна. Чрез представените по-горе предложения на бизнеса повече малки и средни предприятия биха имали интерес и желание да участват в процедури за обществени поръчки. Чрез прозрачния процес ще се премахне лошата представа за обществените поръчки и лошите практики – малък брой компании да са постоянно печеливши, макар и с не толкова добри предложения (оферти).

Анкета е проведено сред членове на БТПП в периода от 12.03.2018 г. до 16.03.2018 г. по електронен път. Мотив за анкетата бе среща с представители на Световната банка, които проучват проблемите на обществените поръчки у нас.

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.