Начало » ПОГНАХА БОЖИДАР ДИМИТРОВ ЗА КОРУПЦИЯ В НИМ

ПОГНАХА БОЖИДАР ДИМИТРОВ ЗА КОРУПЦИЯ В НИМ

by admin
0 comment

Бившият директор на Националния исторически музей и министър без портфейл при кабинета „Борисов 1“ Божидар Димитров е подписвал договори с дъщеря си и с племенниците си, докато е бил директор на музея. Това съобщиха от новосъздадения орган за борба с корупцията Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Комисията е установила, че Божидар Димитров, изпълнявайки длъжността директор на Националния исторически музей (НИМ), е бил в конфликт на интереси при сключването на два договора с дъщеря си и с племенниците си през 2015 г.

Повод за проверката на антикорупционната комисия е публикация в медиите, според която НИМ има съмнителни договорни отношения с търговското дружество „Акшаена -2007“ ООД, в което собственици са дъщерята на Димитров Мария и племенниците му.
Първият конфликтен договор:
Проверката на КПКОНПИ установява, че през април 2015 г. директорът на НИМ е подписал договор с въпросната фирма за изработването на каталог на колекция в тираж от 1 000 броя. Стойността на договора била 19 800 лв. и срок за изпълнение септември 2015 г.

Въпреки че в договора е предвидено половината от сумата да се плати авансово, а другата половина – 5 дни след предаването на готовите каталози, второто плащане е извършено два месеца след първото, констатират от КПКОНМИ. И двете платежни нареждания били подписани от Димитров.

Оказва се обаче, че фирмата не е доставила и каталозите. Музеят е получил само половината от поръчаните и заплатени каталози и то чак през октомври 2017 г., което е повече от 2 години след договорената дата. По преписката не е представен протокол за предаване на останалата част от каталозите, до пълния му тираж от 1 000 бройки.

В хода на проверката не са установени данни и за представяне на колекцията в музея, което поражда съмнението дали въобще изработката на каталозите е била необходима.

Първият конфликтен договор:
Проверката на КПКОНПИ установява, че през април 2015 г. директорът на НИМ е подписал договор с въпросната фирма за изработването на каталог на колекция в тираж от 1 000 броя. Стойността на договора била 19 800 лв. и срок за изпълнение септември 2015 г.

Въпреки че в договора е предвидено половината от сумата да се плати авансово, а другата половина – 5 дни след предаването на готовите каталози, второто плащане е извършено два месеца след първото, констатират от КПКОНМИ. И двете платежни нареждания били подписани от Димитров.

Оказва се обаче, че фирмата не е доставила и каталозите. Музеят е получил само половината от поръчаните и заплатени каталози и то чак през октомври 2017 г., което е повече от 2 години след договорената дата. По преписката не е представен протокол за предаване на останалата част от каталозите, до пълния му тираж от 1 000 бройки.

В хода на проверката не са установени данни и за представяне на колекцията в музея, което поражда съмнението дали въобще изработката на каталозите е била необходима.

Вторият конфликтен договор:
Пак през 2015 г. директорът на НИМ е подписал и втори договор със същата фирма – за печатно издание в тираж от 1 000 броя на стойност 15 000 лева. В двумесечния срок по договора фирмата е предала всичките бройки и е получила цялото плащане като платежните нареждания са подписани от Божидар Димитров.

В хода на проверката е установено, че съгласно Вътрешните правила за финансово управление и контрол в НИМ директорът на музея е имал правото да упълномощи свой заместник да подпише договорите като по този начин си направи самоотвод от вземане на решение в конфликт на интереси, но не го е направил. При нито един от двата договора няма подадена и декларация за конфликт на интереси.

Комисията не е установила конфликт на интереси по отношение на „Сдружение Плиска“, тъй като между НИМ и сдружението не са подписвани договори.

News.bg се опита да се свърже с Божидар Димитров за коментар, но без успех.

Източник: News.bg 

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.