Начало » Подаващите сигнали за корупция няма да се считат за доносници

Подаващите сигнали за корупция няма да се считат за доносници

by Manager
0 comment

Депутатите от комисията по правни въпроси в Партийния дом приеха на второ гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Вносители са депутатите от ПП/ДБ Десислава Атанасова и Петър Кьосев.

Народните представители поспориха и дали Европейската комисия ни спуска директиви, които българският парламент да приеме. Освен това законотворците проведоха и лек спор дали лицата, които подават сигнали за корупция или публично оповестяват информация за нарушения, ще бъдат доносници на информация. В крайна сметка депутатите решиха, че такива лица няма да бъдат доносници, а ще бъдат защитавани от закона.

Анонимни сигнали за корупция и за нарушения няма да бъдат разглеждани.

Със законопроекта се прецизираха обхватът и целта на закона, като към приложното му поле се включват и сигнали за нарушения на съответните мерки относно финансовите интереси на Съюза. Предвижда се правата и задълженията за работниците, служителите и работодателите по закона да не засегнат правото им да се консултират с представителни или синдикални организации, както и правото им да сключват колективни трудови договори.

В изпълнение изискванията на директивата се ограничава възможността за използването на общ вътрешен канал за докладване на сигнали, като тази възможност за споделяне на ресурси и употребата на общ канал за подаване на вътрешни сигнали се предоставя само на дружества с общ брой работници или служители от 50 до 249 лица, а на дружествата с повече 250 работници или служители се вменява задължението да създават свои собствени вътрешни канали. Със законодателната инициатива се въвежда също възможността за документиране на разговорите чрез записването им, когато сигналът се подава устно, и се предоставя правото на сигнализиращите лица да избират метода и каналите за докладване на сигнала.

Предлага се предоставяната от закона защита да включва освен работници и самостоятелно заети лица, така и платените и неплатените доброволци и стажанти. С промените се разширява приложното поле на закона, като забраната за прилагането му се ограничава единствено до поверителността на разговорите и кореспонденцията между адвокати и техните клиенти.

С проекта на закон се предвижда премахване на ограничението за образуване на производство, когато от нарушението са изминали повече от две години. Урежда се задължението за изпращане на потвърждение за получения сигнала до сигнализиращото лице в 7-дневен срок от получаването му и се регламентира своевременното предаване на информацията до съответните компетентни институции.

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.