Начало » Министерството на иновациите и растежа, МВР и ДАНС ще борят заедно корупцията по европрограми

Министерството на иновациите и растежа, МВР и ДАНС ще борят заедно корупцията по европрограми

by Manager
0 comment

Министерството на иновациите и растежа, Министерството на вътрешните работи (МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) ще борят заедно корупцията по европрограми. трите институции ще си сътрудничат при извършване на съвместни действия по превенция и извършване на проверки, при наличието на данни за извършени нередности или престъпления от общ характер при разходването на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер коментира, че споразумението ще помогне да се активизира работата с МВР и ДАНС, за да има по-ефективни механизми за намаляване на възможностите за корупция по европрограмите. Целта на сключеното споразумение е взаимодействието между държавните органи да допринесе за законосъобразното разходване на средствата по ЕСИФ, защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и защитата на националната сигурност чрез установяване и оптимизиране на комуникационни канали за обмен на информация. Между институциите ще се задълбочи сътрудничеството при анализ на информация, извършване на съвместни проверки, подпомагане и допълване в оперативен, информационен и експертен аспект, и споделяне на специализиран ноу-хау, както и всякакви други действия, които могат да допринесат за изпълнение на целите на споразумението. В него е предвидена възможността да се организират съвместни обучения за повишаване квалификацията на служителите от администрациите в сферите на противодействието срещу нередностите и измамите, защита на финансовите интереси на Европейския съюз, борбата с изпирането на пари и с други дейности, нарушаващи установения законов ред.

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.