Начало » КОРУПЦИЯ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР – КАКВО ОЗНАЧАВА И ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯ

КОРУПЦИЯ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР – КАКВО ОЗНАЧАВА И ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯ

by admin
0 comment

В края на миналата година правосъдното министерство предложи промени в Наказателния кодекс, с които да се въведе преследване на корупцията и в частния сектор и да се криминализира търговията с влияние.

Идеите бяха посрещнати положително от главния прокурор Сотир Цацаров, който похвали работата на министерството, оглавявано от Цвета Цачева. Не на същото мнение бе Висшият съдебен съвет, който обяви, че принципно е съгласен с предложените изменения, но счита, че те са неясни, противоречиви и ще доведат до разнообразна съдебна практика.

Промените в закона предвиждат разширяване на кръга на длъжностните лица. Те подлежат на преследване по повече текстове в Наказателния кодекс и получават по-тежки наказания по общоприложимите състави на недлъжностните лица.

– Към работещите в държавните учреждения се добавят тези на службата в органите на местното самоуправление или в общинската администрация.

– Освен това на хората на ръководна длъжност в държавното предприятие са приравнени тези в общински фирми. – Към длъжностите се добавят работещите на ръководна позиция при обединение на търговци.

– Или изпълняващи друга обществена функция.

Обединенията на търговците имат различни имена – концерн, картел, пул и т.н. С промените на вносителите се препраща към глава 18 от Търговския закон, където са уредени три икономически групировки – консорциум, холдинг и европейско обединение по икономически интереси. Търговските обединения имат активна роля в бизнеса и обществото. Като такива те често участват в процедури по обществени поръчки.

Понятието „друга публична функция“

пък отваря вратите към още много хора, които ще носят наказателна отговорност като длъжностни лица. Определението, което се дава в законопроекта, е „дейност с обществено значение, уредена в закон и възложена за изпълнение на правоспособно лице по съответния ред“. Това включва например организатори на събрания и манифестации, т.е. протести.

С предложените промени се въвежда нов текст в Наказателния кодекс,

според който ще се наложи некадърността на длъжностните лица

Новата разпоредба предвижда наказание да подлежи на всяко длъжностно лице, което нарушава или не изпълнява служебните си задължения, или превишава правата си и от това произтичат значителни вредни последици за гражданин или фирма. Големи промени се предлагат в текстовете на стопанските престъпления, където е уреден и подкупа на длъжностни лица. В наказателното право има два вида брута – активен („даваш“ дар или облага – бел.ред.) И пасивен – („вземаш“).

С предложените промени в Наказателния кодекс се въвежда нещо като

супер активен подкуп,

т.е. да „поискаш“, за да извърши или да не извърши някоя определена работа или да окаже услуга. На наказание ще бъде подложен и онзи, който дава бруталност, освен в случаите, в които го прави, за да защити от свое право или интереса и ако незабавно и доброволно е съобщил на властта.

На наказание ще подлежи и този, който при осъществяване на търговска дейност (в сегашния закон е записано само който работи за търговец – бел.ред.) поиска или приеме подкуп, за да извърши или не определено действие. Наказание се налага когато със съгласието на това лице подкупът е предложен, обещан или даден на друг, както и на този, който го дава или обещава. На наказание ще подлежи и посредникът. Целта на тези промени вероятно е да предотвратят взаимно изнудване на търговци, за да се пази конкуренцията.

За първи път се

инкриминира търговията с влияние

при осъществяване на търговска дейност. Новият текст гласи: „Който при осъществяване на търговска дейност или работа за едноличен търговец, юридическо лице или обединение поиска или приеме дар или облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за такъв дар или облага, за да упражни влияние при вземане на решение от друго лице във връзка с изпълнение на неговите задължения, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до 5000 лева“.

Това деяние се характеризира с висока степен на обществена опасност, но в момента не попада в обхвата на наказателния закон.

Наказание се налага и на онзи, който предложи или даде подкуп за търговия с влияние.

И при търговията с влияние, и подкупа за изпълнение или не на определени задължения при търговска дейност,

няма да се наказва онзи,

който предложи, обещае или даде подкупа, ако е целял да защити свое застрашено от подкупения право или интерес, и ако незабавно и доброволно е съобщил на властта.

Сред другите промени са привличане към наказателна отговорност не само на този, който получи, но и даде възможност друг да получи, кредит или финансиране от еврофонд като представи неверни сведения.

Като цяло се увеличават наказанията на длъжностни лица, които използват положението си – престъпление по служба, за да набавят облага за себе си или друг.

И в сегашния Наказателен кодекс се предвижда по-високо наказание, ако служебното положение се използва за приватизация например. С предложенията за изменения се разширява кръгът на случаите, при които ще се налага по-голямо наказание, като се прибавя злоупотребата със служебно положение да е заради възлагане на обществени поръчки и установяване, отпускане или определяне на осигурителни и здравноосигурителни права или данъчни задължения. И също за отпускане, разпределяне или отчитане на средства от еврофондове.

С предлаганите промени се увеличава и броят на случаите, за които ще се смята, че целят да заблудят разследващите органи или съда. Промяна в състоянието на местопрестъпление, както и унищожаване, скриване или повреждане на вещ или документ, важни за разследването, ще водят до наказателна отговорност.

Предстои законопроектът да бъде обсъден от парламентарните комисии на първо четене.

 

Източник: Дневник.бг

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.