Начало » КОМИСИЯТА ПО КОРУПЦИЯ ЩЕ СЛЕДИ ИМОТИТЕ НА ВИСШИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ

КОМИСИЯТА ПО КОРУПЦИЯ ЩЕ СЛЕДИ ИМОТИТЕ НА ВИСШИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ

by admin
0 comment

Сметната палата обяви, че имуществените декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности, вече ще се подават в Комисията за противодействие на корупцията.

Регистърът на лица, заемащи висши държавни длъжности, който все още е достъпен на интернет страницата на Сметната палата, най-скоро ще бъде технически прехвърлен към Комисията и съответно няма да бъде достъпен през адреса на интернет страницата на Палатата. Същият се отнася и за цялата информация в раздел „Публичен регистър“, където са публикувани заключенията за несъответствия от проверките на Сметната палата, резултатите от проверките на НАП и др.

Дирекция „Публичен регистър“ на Сметната палата вече е част от структурата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), заявиха от Палатата. От 2007 г. насам, изпълнявайки Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, които са отменени, Палатата осигурява за всички граждани публичност и прозрачност на имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности.

Одитната институция е създала ефективно функционираща електронна система за деклариране и механизъм за проверка на имуществените декларации, както и общодостъпност на декларациите през интернет страницата на Палатата, което дава възможност на обществото да бъде информирано, да извършва справки за имущественото състояние на всеки от лицата и се проследяват промените в имуществото и доходите им, се казва още в съобщението.

През този период Сметната палата е публикувала и проверила около 80 000 декларации за имущество, доходи и разходи на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Проверките на практика обхващат почти два пъти повече лица, тъй като по закон се проверяват и съпрузите / гите и децата, ненавършили мноплетие.При проверките на декларациите са установени над 2 500 заключения за несъответствие. В резултат на подадените сигнали от Сметната палата към НАП и ДАНС са установени около 1 млн. Лева данъчни задължения, посочиха от палатата.

Сметната палата получи висока външна оценка за постигнатите резултати от GRESO „Група държави срещу корупцията“ към Съвета на Европа, отбелязват от Палатата. Оттам да се отбележи, че GRESSO изготви доклад за оценка на България, който е бил обект на мониторинг на дейността на дирекция „Публичен регистър“ и е приет без препоръка до Сметната палата, който е атестат за постигнатите положителни резултати.

източник: Dir.bg

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.