Начало » Бившият областен управител на Стара Загора сезира ЕК за корупция при безплатното саниране по ПВУ

Бившият областен управител на Стара Загора сезира ЕК за корупция при безплатното саниране по ПВУ

by Manager
0 comment

„При определения лимит от 50 млн. лв. за Стара Загора допуснатите за безплатно саниране многофамилни жилища по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са само 8 на брой на стойност 12 млн. лв., за разлика от София, Бургас, Пловдив и Варна. От името на Сдружението на собствениците на бул. „Славянски“ No 3, регистрирано по изискванията на Програмата за безплатно саниране и в качеството си на гражданин на Стара Загора, ще сезираме Европейската комисия, тъй като, според нас, има сериозни пропуски и нарушения в самата Програма и са налице корупционни практики“, заяви Живка Аладжова, бивш областен управител на Стара Загора.

– Г-жо Аладжова, разбрахме, че след разговори с представители на ЕП твърдо сте решили да сезирате Европейската комисия относно процедурата, свързана с одобряването на сгради за безплатно саниране по Плана за възстановяване и устойчивост в Стара Загора. Защо?

– От името на Сдружението на собствениците на бул. „Славянски“ No 3, регистрирано по изискванията на Програмата за безплатно саниране и в качеството си на гражданин на Стара Загора, заявявам, че ще сезираме Европейската комисия, тъй като, според нас, има сериозни пропуски и нарушения в самата Програма и са налице корупционни практики.

– Какво конкретно имате предвид?

– Ще припомня, че средствата по Програмата „Енергийна ефективност на сградния фонд“ се отпускат по Националния план за възстановяване и устойчивост по Компонент 4 или така наречената нисковъглеродна икономика. Общата стойност по тази Програма за цялата страна е 1 290 000 000 лв.

Считаме, че МРРБ е допуснала редица пропуски и нарушения. Първо: в самите насоки някой е парцелирал дискриминационно България, като София получава 150 млн., Варна, Пловдив и Бургас получават лимит от 80 млн., Стара Загора и други градове получават по 50 млн. лимит. Това са лимитните средства, които може да изразходва всеки един град. Категорични сме, че този подход е дискриминационен, защото хората във всички градове са равнопоставени. Единственият подход и критерий за оценка трябва да бъде обоснованата необходимост на всяко едно жилище от енергийно обновяване чрез извършването на енергийно обследване.

Но дори и според определения лимит от 50 млн. лв. за Стара Загора допуснатите за безплатно саниране многофамилни жилища са 8 на брой на стойност 12 млн. лв. За разлика от Стара Загора обаче София достига своя своя лимит от 150 млн. лв., както Пловдив, Бургас и Варна от по 80 млн. лв.

Данните на МРРБ сочат, че град Чирпан например няма нито един одобрен проект и една стотинка той няма да получи по тази Програма. Това за мен е грубо нарушаване на правата на всички хора, които живеем на една и съща територия, в една и съща държава. За мен това ощетява категорично гражданите на област Стара Загора.

 

След жалби за отказано безплатно саниране: Омбудсманът сезира няколко инстанции

Вторият сериозен проблем, който ние наблюдаваме, е свързан с оценъчната система. Тя е така направена, че постигането на висок точков актив, чийто максимум е 140 точки, 57% се постига чрез обследванията на енергийната ефективност. От данните, с които разполагам, смея да твърдя, че при обследването има съвсем умишлено „влошаване“ на състоянието на сградите, които са участвали в Програмата чрез входните данни, за да се получат повече точки. Максимум точки получават сгради, които над 65% имат енергийно спестяване. Както и сгради с повече от 80 тона годишно намаляване на емисиите на въглеродния двуокис. Умишлено и целенасочено са постигани такива точки, за да могат отделни многофамилни жилищни сгради да се класират за безплатно саниране.

Блокът, в който аз живея на бул. „Славянски“ 3, е построен през 1970 г. Той е панелен блок и всъщност максимумът на точките по нашето енергийно обследване беше 107 точки, като категорично ние сме заложили на компания, която е наша, местна, с авторитет и с опит в тази сфера. Ние достигнахме 107 точки, като сега в оценъчната програма нашите точки са намалени на 90. Аз задавам въпроса: Защо? Да не обсъждам, че до мен достигна информация, че са създавани компании, фирми за извършване на енергийни обследвания конкретно за целта на самата Програма, които дори при извършването на енергийните обследвания не са посещавали блоковете на място. Сиреч се е създала една изключително добра организация, за да може част от средствата да бъдат насочени към конкретни бенефициенти.

– Означава ли това, че са налице корупционни практики?

– Категорично считаме, че са налице корупционни практики, в които самите обследвания са извършвани от фирми, които нямат експертността и самото провеждане на енергийните обследвания през входните данни не са подавани коректно и така са манипулирани точките в самата Програма. И така едни блокове получават максимума от точки, където те не могат експертно да достигнат тези точки.

Затова настояваме за цялостно преразглеждане на самата Програма, цялостно преразглеждане на самата оценка на блоковете и цялостно преизчисляване на самите точки.

– Това означава ли, че се съмнявате в експертността на оценителите към МРРБ?

– Да, защото до нас достигна информация, че оценката се е извършвала от експерти на МРРБ по шаблони. А и самият факт, че резултатите бяха обявени на 22 декември следобед – последния работен ден преди Коледно-новогодишните празници, подсказва, че всичко е скрито под масата. Буди недоумение и фактът, че Агенцията за енергийно регулиране не участва в самата процедура, а това е органът, който експертно би могъл да вземе отношение по самата оценка на проектите.

– Преди дни кметът на Стара Загора Живко Тодоров съобщи, че ще изпрати протестни писма до Парламентарната комисия по регионална политика и благоустройство и Сдружението на общините по казуса. Всъщност разминавате ли се с позицията на кмета, или исканията ви са в една и съща посока?

– Нашите искания са в една и съща посока с кмета на Община Стара Загора – г-н Живко Тодоров, но ние сме в крайна сметка крайният бенефициент. И аз като човек, който е и обществено ангажиран, не бих могла да премълча тази несправедливост за Стара Загора. Нашият блок е 120 апартамента, ние получихме 117 съгласия, само 3 апартамента не успяха да се включат в съгласието, което е един изключително висок процент и аз не бих допуснала хората, с които живея в моя град, да се чувстват онеправдани, излъгани, ние си заплатихме всички дължими суми към компаниите, които извършиха енергийното обследване. Смятам, че заедно всички трябва да се обединим срещу тази несправедливост.

/dnes.dir.bg/

 

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.