Начало » Американският бизнес: България се проваля с делата за корупция

Американският бизнес: България се проваля с делата за корупция

by Manager
0 comment

Този извод е направен в доклад за състоянието на правораздавателната система у нас, изготвен от Американската търговска камара. Авторите подчертават, че провалът се състои в „в двойните стандарти и избирателността при започването и провеждането на разследвания срещу известни и влиятелни фигури от политиката и бизнеса, дългата продължителност на съдебното производство и пълната липса на обещаните в началото резултати„.

Почти без изключения антикорупционните дела се развиват по един и същи начин. Началото им е изпълнено с шумни арести и хвалби. След това производството потъва. В повечето случаи обвиняемите биват оправдани, а понякога осъждат държавата. Когато става дума за политици и властимащи обаче прокуратурата почти винаги прави всичко по силите си, за да не ги разследва. Само през последните няколко месеца бяха прекратени две производства, засягащи бившия премиер Бойко Борисов – „Барселонагейт“ и делото за изнудване на бизнесмена Васил Божков. И двете се точиха години, а прокуратурата си мълчеше какво прави по тях.

Наложителна е реална промяна в реакцията срещу корупцията по високите етажи на властта и политиката, злоупотребата с публични ресурси, ерозията на свободната пазарна конкуренция, медийния контрол и лошата инвестиционна среда, за да се гарантира върховенството на закона в България„, посочва се в доклада.

Други дългогодишни проблеми на българското правораздаване са прекалено формалният наказателен процес, както и липсата на съдебен контрол върху актовете на прокурора. По втората тема се говори от години.

В момента отказът да се образува дело, както и някои други прокурорски действия могат да бъдат обжалвани само пред горестояща прокуратура, но не и пред съда. Често пъти и двамата прокурори са на еднакво мнение.

За да се преодолее пълният монопол на прокуратурата върху обвинителната функция, ще са необходими конституционни изменения. Следва да се предвиди възможност за съдебно обжалване на всички прокурорски актове, за които това е предвидено в закона. Като упражнява надзор върху законосъобразното упражняване на прокурорските правомощия, съдът няма да навлиза в сферата на суверенното право на държавния обвинител„, посочва се в доклада.

Областите, в които е особено нужен съдебен контрол, са при отказ да се започне разследване, при спиране или прекратяването му, както и в случаи на бездействие по време на разследване.

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.