През последните единадесет години България е обект на специален мониторинг за прилагането на принципите на правотата държава. Корупцията в страната все още не е изкоренена, но Брюксел вече разглежда алтернативи на специалния надзор, отбелязват от редакцията на швейцарския вестник Die Neue Zuercher Zeitung, цитиран от агенция "Фокус".

„Магистратите работят по съветския модел. Главният прокурор ръководи всички прокурори в страната и може да обясни всяко тяхно решение за нищожно",

Корупцията и бюрокрацията възпрепятстват развитието на бизнеса в България стана ясно по време на форума "Бизнес климатът в България - точка на размразяване", организиран от "Движение България на гражданите" и Реформаторски блок, с подкрепата на фондация "Конрад Аденауер", който се проведе в София.

Друго затруднение за бизнесмените е и липсата на правосъдие.

След серия от неудобни въпроси кметът Мелемов напусна демонстративно заседание на ОбС

Кметът на Смолян Николай Мелемов не издържа на серия от неудобни въпроси на общинския съветник на ГЕРБ Филип Топов на заседанието на ОбС в сряда и демонстративно напуснали зала.

Докато съветникът му зачете питането си от трибуната, кметът промурира нещо, взе си папката и без да каже нищо от микрофона, излезе.

Сметната палата обяви, че имуществените декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности, вече ще се подават в Комисията за противодействие на корупцията.

Регистърът на лица, заемащи висши държавни длъжности, който все още е достъпен на интернет страницата на Сметната палата, най-скоро ще бъде технически прехвърлен към Комисията и съответно няма да бъде достъпен през адреса на интернет страницата на Палатата. Същият се отнася и за цялата информация в раздел "Публичен регистър", където са публикувани заключенията за несъответствия от проверките на Сметната палата, резултатите от проверките на НАП и др.