Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) практически не работи от близо 4 години, а съставът е на прага на санитарното минимум.

През 2013 г. петчленката се разсейва до трима души след отстраняването на злополучното Филип Златанов, станал известен с името на Филип Тефтерчето и изпускането на Сабрие Сапунджиева. Повече от година КПУКИ има изтекъл мандат и решенията й могат да бъдат оспорени, но това явно не затруднява управляващите от ГЕРБ, които вероятно са я оставили на самотек до създаването на новия антикорупционен орган, в който предстои да се влее. Простата сметка показва, че за 6 години органът е глътнал бюджет от близо 10 милиона лева, а в същото време приходите, които се връщат към текущия сметка, възлизат само на няколкостотин хиляди.